Psychodermatologia – czyli o trendach w pielęgnacji na 2021 trochę inaczej.

Osobiście nie jestem za tym, aby gonić za modą w żadnej kwestii, a tym bardziej w pielęgnacji, ale kiedy przeczytałam raport Crodarom o trendach w pielęgnacji na rok 2021, wydały mi się one bardzo racjonalne. Jednym z nich jest holistyczne podejście do pielęgnacji, czyli to, co osobiście jest mi bardzo bliskie. Postanowiono także bliżej przyjrzeć się psychodermatologii, która opisuje…